Danh mục: Game

Game

EA đang hợp tác với Marvel cho ‘ít nhất’ 3 game mới

Game đầu tiên là Iron Man đã được công bố. Disney rõ ràng đã tin tưởng rất nhiều vào EA để xử lý các thương hiệu lớn của mình, vì hai công ty đã công bố mối quan hệ đối tác Star Wars vào đầu năm nay.

Google sẽ đóng cửa Stadia vào tháng 1/2023

Google sẽ hoàn lại tiền cho tất cả các giao dịch mua trên Stadia. Các thành viên của nhóm Stadia sẽ “tiếp tục tiến hành công việc này” trong các bộ phận khác của Google.