Gần 200 quốc gia cam kết bảo vệ 30% đất đai và đại dương trên Trái đất

Gần như mọi quốc gia đã đồng ý bảo vệ 30% đất và nước của Trái đất tại Hội nghị Đa dạng sinh học của Liên hợp quốc.

Hơn 190 quốc gia đã đồng ý bảo vệ 30% đất và nước của Trái đất vào cuối thập kỷ này tại Hội nghị Đa dạng sinh học của Liên hợp quốc. Thỏa thuận lịch sử đã được ký kết sau gần hai tuần đàm phán ở Montreal.

Mỗi quốc gia đã thông qua Khuôn khổ đa dạng sinh học toàn cầu Kunming-Montreal, cam kết đạt được hơn 20 mục tiêu môi trường vào năm 2030. Nhìn chung, khuôn khổ này được cho là ngăn chặn con người đẩy các loài đến chỗ tuyệt chủng, bảo tồn sự đa dạng di truyền của hành tinh và đảm bảo rằng các lợi ích đa dạng sinh học đó được sử dụng bền vững và công bằng.

Một trong những phần lớn nhất và gây tranh cãi nhất của thỏa thuận là điều khoản “bảo vệ” ít nhất 30% diện tích đất liền, vùng nước nội địa, vùng ven biển và biển vào năm 2030. Trong những năm gần đây, dù không có thỏa thuận quốc tế, một số chính phủ và doanh nghiệp đã đạt được mục tiêu, thường được gọi là “30×30.” Chính quyền Biden có mục tiêu bảo tồn 30% đất và nước của Mỹ vào năm 2030, mặc dù Mỹ và Vatican là những quốc gia duy nhất chưa chính thức tham gia Công ước Liên hợp quốc về Đa dạng sinh học. Quỹ Trái đất Bezos đã cam kết 1 tỷ USD cho các sáng kiến 30×30.

Khung đa dạng sinh học mới của Liên Hợp Quốc hiện đưa mục tiêu đó vào một thỏa thuận quốc tế lớn tương tự như hiệp định khí hậu Paris được thông qua vào năm 2015. Khung đa dạng sinh học kêu gọi 30% diện tích đất và nước được bảo tồn thông qua “các hệ thống khu bảo tồn và các biện pháp bảo tồn khác được kết nối và được quản lý tốt.”

Bảo tồn thông qua “khu bảo tồn” đã có một quá khứ nhơ nhớp và vẫn là chủ đề nóng

Nhưng việc bảo tồn thông qua các “khu bảo tồn” đã có một quá khứ tồi tệ và vẫn là một chủ đề nóng cho đến ngày nay. Trong lịch sử, việc thành lập các công viên quốc gia đã khiến các cộng đồng bản địa phải di dời khỏi vùng đất của họ. Và có nhiều ví dụ được ghi lại về việc tiếp tục vi phạm nhân quyền đối với người bản địa trong khi cố gắng bảo vệ các khu bảo tồn.

Khuôn khổ mới được thông qua nói rằng các khu bảo tồn nên tạo ra “công nhận và tôn trọng các quyền của người dân bản địa và cộng đồng địa phương, bao gồm cả trên các lãnh thổ truyền thống của họ.”

Tuy nhiên, một số người ủng hộ nhân quyền tỏ ra nghi ngờ, gọi mục tiêu 30×30 là “lời nói dối xanh” trên mạng xã hội. Tổ chức phi chính phủ Survival International đã đăng trên Facebook vào cuối tuần qua: “Đó là một cuộc chiếm đất khổng lồ sẽ buộc hàng triệu người bản địa rời khỏi vùng đất tổ tiên của họ.

Tuy nhiên, các nhóm bảo tồn lớn đã ăn mừng việc áp dụng khuôn khổ mới. Andrew Deutz, giám đốc của tổ chức phi lợi nhuận The Nature Conservancy, cho biết: “Nếu nhiều người nắm bắt được tốc độ, mức độ nghiêm trọng và tác động lâu dài của việc mất đa dạng sinh học, thì con mắt của thế giới có thể đã tập trung vào Montreal hơn là Qatar trong hai tuần này, đề cập đến FIFA World Cup trùng với Hội nghị đa dạng sinh học của Liên hợp quốc.

Theo đánh giá của Liên hợp quốc năm 2019, khoảng một triệu loài động vật và thực vật hiện đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng, nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong lịch sử loài người. Đến năm 2050, Khung đa dạng sinh học toàn cầu Kunming-Montreal nhằm mục đích giảm tỷ lệ tuyệt chủng của tất cả các loài xuống gấp mười lần.

Khung mới chỉ là điểm khởi đầu; bây giờ đến nhiệm vụ thậm chí còn khó khăn hơn là đạt được tiến bộ trên thực tế và cố gắng tránh những tác hại đã gây ra dưới danh nghĩa bảo tồn trong quá khứ.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments