Danh mục: Microsoft

Microsoft

Xbox đưa các tính năng chơi game mới lên Microsoft Edge

Tab trò chơi mới trong Microsoft Edge. Hình ảnh: Microsoft Xbox thông báo rằng nền tảng trò chơi yêu thích của mọi người, Microsoft Edge, sẽ nhận được một số tính năng mới ưu tiên tích hợp và cá nhân hóa trò chơi trên đám mây. Microsoft đã không ngừng …