Thẻ: instagram

Instagram sẽ mang trở lại feed theo trình tự thời gian vào năm 2022

Sau hơn 5 năm, Instagram có kế hoạch đưa trở lại “một phiên bản” của nguồn cấp dữ liệu (feed) theo thứ tự thời gian vào năm tới. Phát biểu trước các nhà lập pháp tại một phiên điều trần của Thượng viện về Instagram và sự an toàn của …