Thẻ: iphone 14

iPhone 14 Pro có 6GB RAM LPDDR5 nhanh hơn

iPhone 14 Pro và ‌iPhone 14 Pro‌ Max có RAM 6GB nhanh hơn, giúp hiệu suất tổng thể của thiết bị nhanh hơn và hiệu quả hơn so với iPhone 13 Pro năm ngoái.