Thẻ: Stadia

Google sẽ đóng cửa Stadia vào tháng 1/2023

Google sẽ hoàn lại tiền cho tất cả các giao dịch mua trên Stadia. Các thành viên của nhóm Stadia sẽ “tiếp tục tiến hành công việc này” trong các bộ phận khác của Google.